Търговия с благородни метали

EXGOLD.BG

Икономическата криза от 2007-2009г. ни накара да търсим алтернативни начини за спестявания. Част от тези начини за опазване на нашия труд е покупката на инвестиционни благородни метали.

Във връзка с динамиката на световните пазари и възникналите логистични проблеми, моля да възприемате наличните цени като ориентировъчни.За подробна информация сме на ваше разположение.

Нашите партньори